۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۳ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۲ ارديبهشت   

 

نام ونام خانودگی

 

تخصص

مرتبه علمی

ایمیل

رزومه 

عکس  

دکتر طیبه نادری
متخصص زنان زایمان
دانشیار Tayebeh_ndr39@yahoo.com cv
دکتر فاطمه میرزائی
فلوشیپ پریناتالوژِی
دانشیار Mirzaie_fatemeh@yahoo.com cv
دکتر  زهره سالاری
متخصص زنان زایمان
دانشیار Zohreh_salari@yahoo.com cv
دکتر ربابه حسینی
فلوشیپ نازایی
استادیار  Robabehosseinisadat@yahoo.com cv
دکتر غزال منصوری
فلوشیپ لاپاراسکوپی
استادیار  Dr_mansouri93@yahoo.com cv
دکتر لیدا سعید
فلوشیپ نازایی
استادیار  Lsaeed6@yahoo.com cv
دکتر زهرا هنرور
فلوشیپ انکولوژی
استادیار  Dr.zhonarvar@yahoo.com cv
دکتر سمیرا صحبتی
فلوشیپ پلویک فلور
استادیار  Samira.sohbati@gmail.com متخصص زنان و زایمان