۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
 
                                                          معاون آموزشی گروه
   دکتر لیدا سعید
  درجه علمی : فلوشیپ نازایی
  مرتبه علمی : استادیار
  تلفن: 31328307
 پست الکترونیک: Lsaeed6@yahoo.com
 شرح وظایف:
  • تعیین محتوا و زمان برگزاری برنامه درس تئوری زنان و زمان برگزاری امتحان و نظارت بر روند طرح و تصحیح سوالات آزمون
  • نظارت بر اجرای برنامه آموزشی کارورزان
  • نظارت بر طرح سوالات امتحان پایان دوره کارآموزان و  کارورزان و برگزاری امتحانات پایان دوره با همکاران گروه
  • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های آموزشی گروه شامل: تومور برد ،case report، کنفرانس های اتندینگ و بین گروهی، مورتالیتی،بررسی پرونده و گراند راند و ..
  • نوشتن برنامه آنکال ماهیانه اساتید ، کشیک دستیاران و کارورزان
  • تعیین کنفرانس ها و ژورنال های دستیاران
  • ارائه گزارش عملکرد ماهانه به گروه