۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

 

تاریخچه گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

بخش زنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1356 (از بدو تاسیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان) در بیمارستان کرمان درمان آن زمان با تعداد حدود 4-3 هیئت علمی راه اندازی شد.در سال 1366 در بیمارستان آیت اله کاشانی اولین دوره دستیار تخصصی زنان آغاز گردید که از آن زمان تاکنون بالغ بر سی دوره پذیرش دستیاری انجام شده است.

دو سال بعد در بیمارستان موقوفه خداداد مهرابی نیز بخش دومی راه اندازی شد ، که دستیاران و دانشجویان به صورت چرخشی در دو بیمارستان دوره آموزشی خود را طی می کردند. در سال 1369 کل بخش زنان ومامایی دانشگاه  به بیمارستان شهید باهنر منتقل شد. و پس از 12 سال به بیمارستان تازه تاسیس مهندس افضلی پور منتقل گردید.

در حال حاضر بخش با تقریب به 130 تعداد تخت آموزشی درمانی و 10 عضو هیئت علمی ثابت و دارای فلوشیپ های نازایی،آنکولوژی،پریناتولوژی،اختلالات کف لگن با تعداد حدود 27 دستیار تخصصی در سال های 4-1 و ظرفیت پذیرش سالانه حدود 9-8 نفر دستیار تخصصی و دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی و کارورزی  از بخش های فعال این منطقه از کشور می باشد، بخش فوق تخصصی نازایی دانشگاه،در سال 1383 در بیمارستان افضلی پور راه اندازی گردیده، که در حال حاضر از بخش های فعال این منطقه از کشور می باشد.

 

هم اکنون سالیانه حدود 3000-2000 عمل جراحی زنان در بیمارستان افضلی پور انجام می شود و سالیانه حدود 3000-2000 عمل سزارین و 3000-2500 زایمان طبیعی در بیمارستان افضلی پور انجام می شود.