۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

                                     

برنامه کلینیک افضلی پور                                                                                                                                               

ایام هفته   درمانگاه جنرال درمانگاه پریناتال درمانگاه نازایی درمانگاه کولپوسکوپی درمانگاه لاپاراسکوپی درمانگاه پلویک فلور
شنبه دکتر امیری   دکتر حبیب زاده دکتر هنرور    
یکشنبه

دکتر نادری (1)

دکتر منصوری (2)

  دکتر سعید      
دوشنبه دکتر هنرور

دکتر دلیلی

دکتر حسینی      
سه شنبه دکتر ترابی   دکتر حبیب زاده      
چهارشنبه دکتر امیری   دکتر حسینی     دکتر صحبتی