۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
اعضای هیئت علمی گروه زنان 
 
عکس  نام و نام خانوادگی  تخصص رتبه علمی پست الکترونیک curriculum vitae  
دکتر حبیب زاده،ویکتوریا فلوشیپ نازایی استادیار V_Habibzadeh@kmu.ac.ir cv  
دکتر نادری ،طیبه متخصص زنان و زایمان دانشیار Tayebeh_ndr@yahoo.com cv  
دکتر میرزائی،فاطمه فلوشیپ پریناتال دانشیار f_mirzaei@kmu.ac.ir cv  
دکتر سالاری ،زهره متخصص زنان و زایمان دانشیار Zohreh_salari@yahoo.com cv  
دکتر حسینی،ربابه فلوشیپ نازایی استادیار Robabehossenisadat@yahoo.com cv  
دکتر دلیلی،مریم فلوشیپ پریناتال استادیار mar_dalili@yahoo.com cv  
دکتر سعید،لیدا فلوشیپ نازایی استادیار Lsaeed6@yahoo.com cv  
دکتر منصوری،غزال فلوشیپ لاپاراسکوپی استادیار Dr_mansouri93@yahoo.com cv  
دکتر هنرور،زهرا فلوشیپ آنکولوژی استادیار Dr.zhonarvar@yahoo.com cv  
دکتر صحبتی،سمیرا فلوشیپ کف لگن استادیار Samira.Sohbati@gmail.com cv  
دکتر نیک پور،ندا متخصص زنان و زایمان استادیار nedanickpour@gmail.com cv  
دکتر ترابی نژاد-زهره متخصص زنان و زایمان استادیار zohrehtorabi20@gmail.com cv  
دکتر امیری-فاطمه متخصص زنان و زایمان استادیار amiri.f.986@gmail.com cv