۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

قوانین ویژه ی کارآموزان بخش زنان:

 • طول دوره : دو ماه
 • کلیه کارآموزان باید از ساعت 7:30 لغایت 13:30 در بخش حضور داشته باشند.
 • کارآموز موظف به معرفی حداقل یک بیمار در طول دوره میباشد.
 • دانشجویان به 6 گروه مساوی تقسیم شده و بین بخش و درمانگاه ها (جنرال- پریناتال –آنکولوژی -کولپوسکوپی-نازایی) چرخش هفتگی صورت میگیرد.
 • هر دانشجو لازم است در طول مدت 2ماه کارآموزی حداقل 17 درمانگاه جنرال،4 درمانگاه آنکولوژی، 2درمانگاه نازایی،4 درمانگاه پریناتال و 2 درمانگاه کولپوسکوپی را بگذراند.
 • هر دانشجو حداقل باید 17 مرتبه در راند بخش حضور داشته باشد.
 • کلیه موارد حضور در درمانگاه ها و بخش های مختلف باید در logbook ثبت شده و به تایید استاد مربوطه برسد.

وظايف دانشجويان :

گزارش صبحگاهي :

حضور کلیه دانشجویان در گزارش صبحگاهی لازم است.

 • حضور فعال و مشاركت در بحث گروهي در مورد بيماران معرفي شده
 • معرفي يك بيمار در مدت حضور دربخش

بخش زنان ومامايي :    

 • راندبيماران بخش با استاد طبق برنامه
 • گرفتن شرح حال از بيماران و گذاشتن On & Service Note
 • مشاركت فعال در بحث مربوط به تشخيص ، تشخيص افتراقي و درمان بيماران
 • تفسير آزمايشات بيمار
 • تفسير تست هاي ارزيابي سلامت جنين
 • تفسيرپاپ اسمير

درمانگاه:

 •          ويزيت بيماران سرپایي با استاد مربوطه طبق برنامه
 • گرفتن شرح حال از بيماران
 • مشاهده معاینه ژنیکولوژی (دانشجویان خانم)
 • مشاهده نحوه ی گذاشتن اسپكولوم (دانشجویان خانم)
 • مشاهده انجام پاپ اسمير (دانشجویان خانم)
 • ديدن كولپوسكوپي
 • مشاركت فعال در امر تشخيص ، تشخيص افتراقي و درمان بيماران درمانگاهي
 •  شركت در كنفرانس هاي گروه ، بين گروهي ، مورتاليتي وموربيديتي و CPC